WRX STI 到着!! 展示期間不明!! 見る乗る触るは今だけ!!!

2014年09月23日

WRX STI !

WRX STI !

WRX STI !

WRX STI !

白いWRX STI もなかなかカッコイイです!

白いWRX STI もなかなかカッコイイです!

前席です!カッコイイの一言ですね!

前席です!カッコイイの一言ですね!

後席 結構広いのでご家族でも安心して乗車出来そうですね!

後席 結構広いのでご家族でも安心して乗車出来そうですね!

エンジン!少し改良されたらしい前STIエンジン! 音は前STIより良い感じ!?

エンジン!少し改良されたらしい前STIエンジン!
音は前STIより良い感じ!?